spa-water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spa-water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spa-water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spa-water.

Từ điển Anh Việt

 • spa-water

  /'spɑ:,wɔ:tə/

  * danh từ

  nước suối khoáng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spa-water

  * kỹ thuật

  nước khoáng tuyền