sovietise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sovietise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sovietise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sovietise.

Từ điển Anh Việt

 • sovietise

  /'souviətaiz/ (sovietise) /'souviətaiz/

  * ngoại động từ

  xô viết hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sovietise

  Similar:

  sovietize: bring under Soviet control, of a country

  sovietize: model a country's social, political, and economic structure on the Soviet Union

  Castro sovietized Cuba