southmost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

southmost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm southmost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của southmost.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • southmost

    Similar:

    southernmost: situated farthest south

    Key West is the southernmost city in the continental United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).