soul-food nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soul-food nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soul-food giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soul-food.

Từ điển Anh Việt

  • soul-food

    * danh từ

    món ăn truyền thống của người Mỹ da đen ở miền nam nước Mỹ