sortilege nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sortilege nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sortilege giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sortilege.

Từ điển Anh Việt

  • sortilege

    /'sɔ:tilidʤ/

    * danh từ

    sự bói thẻ (bói bằng cách rút thẻ), sự xin xăm