sorriness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorriness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorriness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorriness.

Từ điển Anh Việt

 • sorriness

  /'sɔrinis/

  * danh từ

  tính chất buồn phiền, tính chất hối tiếc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sorriness

  Similar:

  paltriness: worthlessness due to insignificance