sorptive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorptive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorptive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorptive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sorptive

    * kỹ thuật

    chất hấp thụ