sorbtion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sorbtion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sorbtion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sorbtion.

Từ điển Anh Việt

  • sorbtion

    (vật lí) sự hấp thụ, sự hút