snuffer-tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuffer-tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuffer-tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuffer-tray.

Từ điển Anh Việt

 • snuffer-tray

  /'snʌfdiʃ/ (snuffer-tray) /'snʌfətrei/

  tray)

  /'snʌfətrei/

  * danh từ

  khay đựng kéo cắt hoa đèn