snowbound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snowbound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snowbound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snowbound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • snowbound

    confined or shut in by heavy snow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).