snow-tyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snow-tyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snow-tyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snow-tyre.

Từ điển Anh Việt

  • snow-tyre

    * danh từ

    lốp xe để đi trên băng tuyết