snow-shed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snow-shed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snow-shed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snow-shed.

Từ điển Anh Việt

  • snow-shed

    * danh từ

    mái che tuyết (để tránh cho quãng đường (ô tô, tàu hoả ) khỏi bị tuyết rơi xuống hoặc giạt vào làm tắc nghẽn)