snow-plow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snow-plow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snow-plow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snow-plow.

Từ điển Anh Việt

 • snow-plow

  /'snou'plau/ (snow-plow) /'snou'plau/

  plow)

  /'snou'plau/

  * danh từ

  cái ủi tuyết (gắn ở đầu xe lửa)