snow-owl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snow-owl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snow-owl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snow-owl.

Từ điển Anh Việt

  • snow-owl

    /'snou'aul/

    * danh từ

    (động vật học) cú tuyết