snow-fall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snow-fall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snow-fall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snow-fall.

Từ điển Anh Việt

  • snow-fall

    /'snoufɔ:l/

    * danh từ

    mưa tuyết; cảnh tuyết rơi hằng năm (ở một địa phương)