snap-shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snap-shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snap-shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snap-shot.

Từ điển Anh Việt

 • snap-shot

  * danh từ

  phát súng bắn không cần ngắm

  ảnh chụp nhanh

  * ngoại động từ

  chụp ảnh nhanh