snap-hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snap-hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snap-hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snap-hook.

Từ điển Anh Việt

 • snap-hook

  /'snæphuk/ (snap-link) /'snæpliɳk/

  link)

  /'snæpliɳk/

  * danh từ

  móc có lò xo