smolensk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smolensk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smolensk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smolensk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • smolensk

    a city in western Russia on the Dnieper River; scene of severe fighting in World War II

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).