slice-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slice-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slice-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slice-bar.

Từ điển Anh Việt

 • slice-bar

  /'slaisbɑ:/

  * danh từ ((cũng) slice)

  que chọc lò

  xẻng xúc xỉ than

  xẻng rán (của nhà bếp)