sleeping-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping-bag.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping-bag

    /'sli:piɳbæɳ/

    * danh từ

    chăn chui (để ngủ ngoài trời)