slap-bang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slap-bang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slap-bang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slap-bang.

Từ điển Anh Việt

 • slap-bang

  /slæp'bæɳ/

  * phó từ

  thình lình, đột nhiên

  mạnh mẽ, dữ dội; ầm ĩ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ẩu, bừa; liều lĩnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slap-bang

  directly or immediately

  it hit slap-bang in the middle

  Similar:

  slam-bang: in a violent or sudden or noisy manner

  the pans fell slam-bang and woke the whole house