skip-bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skip-bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skip-bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skip-bomb.

Từ điển Anh Việt

  • skip-bomb

    /'skipbɔm/

    * động từ

    (quân sự) bay là là để ném bom

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skip-bomb

    attack with delayed release bombs