skid-mounted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skid-mounted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skid-mounted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skid-mounted.

Từ điển Anh Việt

  • skid-mounted

    * tính từ

    được lắp trên bánh trượt