sizarship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sizarship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sizarship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sizarship.

Từ điển Anh Việt

  • sizarship

    /'saizəʃip/

    * danh từ

    học bổng (của học sinh đại học Căm-brít)