sixteenmo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sixteenmo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sixteenmo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sixteenmo.

Từ điển Anh Việt

  • sixteenmo

    /'sekstou'desimou/ (sixteenmo) /siks'ti:nmou/

    * danh từ, số nhiều sextodecimos

    /'sekstou'desimouz/

    khổ 16