sinuosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinuosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinuosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinuosity.

Từ điển Anh Việt

 • sinuosity

  /,sinju'ɔsiti/

  * danh từ

  sự ngoằn ngoèo, sự khúc khuỷu, sự quanh co (của đường đi)

  chỗ rẽ ngoặt, chỗ quành, chỗ uốn khúc (của sông, đường...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sinuosity

  * kỹ thuật

  chỗ cong

  sự uốn cong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sinuosity

  having curves

  he hated the sinuosity of mountain roads

  Synonyms: sinuousness