single-peaked preferences nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single-peaked preferences nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single-peaked preferences giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single-peaked preferences.

Từ điển Anh Việt

  • Single-peaked preferences

    (Econ) Các sở thích hội tụ; Những điều muốn lựa chọn có chung.