sin-eater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sin-eater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sin-eater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sin-eater.

Từ điển Anh Việt

  • sin-eater

    /'sin,i:tə/

    * danh từ

    người ăn mà chịu tội thay (người được thuê ăn đồ cúng bày trên quan tài để gánh tội hộ người chết)