siltstone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

siltstone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm siltstone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của siltstone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • siltstone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cát kết bột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • siltstone

    a fine-grained sandstone of consolidated silt