silt-protection blanket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silt-protection blanket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silt-protection blanket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silt-protection blanket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • silt-protection blanket

    * kỹ thuật

    lớp phủ ngăn bùn