side-dish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side-dish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side-dish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side-dish.

Từ điển Anh Việt

  • side-dish

    /'saiddiʃ/

    * danh từ

    món ăn thêm (thường là một món đặc biệt)