side-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

side-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm side-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của side-car.

Từ điển Anh Việt

 • side-car

  /'saidbə:nz/ (jaunting-car) /'dʤɔ:ntinis/

  car)

  /'dʤɔ:ntinis/

  * danh từ

  thùng (của mô tô thùng)