shut-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shut-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shut-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shut-off.

Từ điển Anh Việt

 • shut-off

  /'ʃʌt'ɔf/

  * danh từ

  cái ngắt, cái khoá

  sự dừng

 • shut-off

  (máy tính) dừng máy, sự đóng máy