shunless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunless.

Từ điển Anh Việt

  • shunless

    /'ʃʌnlis/

    * tính từ

    (thơ ca) không thể lảng tránh được