shoeshine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoeshine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoeshine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoeshine.

Từ điển Anh Việt

 • shoeshine

  * danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đánh giày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shoeshine

  a shiny finish put on shoes with polish and buffing

  his trousers had a sharp crease and you could see your reflection in his shoeshine

  the act of shining shoes

  he charged a dollar for a shoeshine