shoe-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe-tree.

Từ điển Anh Việt

  • shoe-tree

    * danh từ

    cốt giày (miếng gỗ, chất dẻo hoặc kim loại có hình bàn chân được đặt trong giày để giữ dáng của giày)