shoe-parlour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe-parlour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe-parlour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe-parlour.

Từ điển Anh Việt

 • shoe-parlour

  /'ʃu:,pɑ:lə/ (shoe-parlour) /'ʃu:,pɑ:lə/

  parlour)

  /'ʃu:,pɑ:lə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng đánh giày