shock-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shock-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shock-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shock-dog.

Từ điển Anh Việt

  • shock-dog

    /'ʃɔkdɔg/

    * danh từ

    chó xù