shipside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shipside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shipside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shipside.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shipside

    the part of a wharf that is next to a ship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).