ship's chandle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ship's chandle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ship's chandle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ship's chandle.

Từ điển Anh Việt

  • ship's chandle

    * danh từ

    người cung ứng tàu biển (làm việc cung ứng và thiết bị cho tàu thuyền)