shintoits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shintoits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shintoits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shintoits.

Từ điển Anh Việt

  • shintoits

    /'ʃintouist/

    * danh từ

    người theo đạo thần