shinleaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shinleaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shinleaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shinleaf.

Từ điển Anh Việt

  • shinleaf

    * danh từ

    cỏ chân hươu

Từ điển Anh Anh - Wordnet