sheikhdom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sheikhdom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sheikhdom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sheikhdom.

Từ điển Anh Việt

  • sheikhdom

    * danh từ

    lãnh thổ do một sheikh cai trị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sheikhdom

    Similar:

    sheikdom: the domain ruled by a sheik