shampoo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shampoo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shampoo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shampoo.

Từ điển Anh Việt

 • shampoo

  /ʃæm'pu:/

  * danh từ

  thuốc gội đầu

  sự gội đầu

  * ngoại động từ

  gội đầu

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tẩm quất, xoa bóp (sau khi tắm nước nóng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shampoo

  * kinh tế

  xà phòng gội đầu lỏng

  * kỹ thuật

  nước gội đầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shampoo

  cleansing agent consisting of soaps or detergents used for washing the hair

  the act of washing your hair with shampoo

  use shampoo on (hair)