shamelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamelessness.

Từ điển Anh Việt

 • shamelessness

  /'ʃeimlisnis/

  * danh từ

  sự không biết thẹn, sự không biết xấu hổ, sự vô liêm sỉ, sự trơ trẽn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shamelessness

  behavior marked by a bold defiance of the proprieties and lack of shame

  Synonyms: brazenness