shake-ont nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shake-ont nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shake-ont giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shake-ont.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shake-ont

    * kinh tế

    sự cắt bớt số nhân viên

    sự đào thải những người buôn chứng khoán loại nhỏ

    việc cải tổ nhân sự