shadeless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shadeless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shadeless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shadeless.

Từ điển Anh Việt

 • shadeless

  /'ʃeidlis/

  * danh từ

  không có bóng tối; không có bóng râm, không có bóng mát

  không có tán che

  không có sắc thái

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có mành cửa sổ