shabbyish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shabbyish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shabbyish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shabbyish.

Từ điển Anh Việt

 • shabbyish

  /'ʃæbiiʃ/

  * tính từ

  tồi tồi, hơi tiều tuỵ

  khá bủn xỉn

  hơi đê tiện, khá đê tiện