serratulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serratulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serratulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serratulation.

Từ điển Anh Việt

  • serratulation

    * danh từ

    dãy răng cưa nhỏ