serrate-spiny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serrate-spiny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serrate-spiny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serrate-spiny.

Từ điển Anh Việt

  • serrate-spiny

    * tính từ

    có gai răng cưa